БИОГРАФИЈА

Јована Јанковић

Главни уредник часописа

Дипломирани правник на Правном факултету Универзитета у Београду. Главни уредник часописа Информатор јавних предузећа. Један од уредника правне базе Образовног информатора ИнфоЛекс. Један од аутора часописа Буџетски понедељак.