БИОГРАФИЈА

Снежана Шокчанић

Јавне набавке

Одговорни уредник часописа "Информатор јавних предузећа". Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Преко 20 година радног искуства у државним органима. Од 2010. запослена у Министарству животне средине, рударства и пропсторног планирања на нормативно правним пословима. Од 2014-2019. У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре радила као Руководилац групе за спровођење јавних набавки на великим инфраструктурним пројектима у друмском, железничком, авио саобраћају и изградњи стамбених објеката.