РЕЧ УРЕДНИКА

Поштовани,

Образовни информатор, едукативна кућа која преко 30 година сарађује са јавним сектором, увидео је реалне потребе јавних предузећа за едукацијом, што је резултирало нашим специјализованим часописом.

Пред вама је број 6. часописа Информатор јавних предузећа, јединог специјализованог издања на нашим просторима који препознаје специфичности пословања, организацију рада, извор и начин финансирања јавних предузећа и пружа им ослонац и подршку у правно-економском пословању.

У сталним рубрикама овог часописа, наши аутори са богатим знањем и искуством обрађују све актуелне теме из области Радних односа, Зарада, Јавних набавки, Имовинских односа, Финансија, Рачуноводства, Пореза, Статистике.

У часопису објављујемо и најбитнија мишљења министарстава и ставове судске праксе који могу утицати на решавања дилема и бројних спорних питања из пословања јавних предузећа.

У сталној рубрици Прописи објављујемо донете прописе између два броја, као и оне који су у скупштинској процедури и припреми.

Наведено представља свеобухватну подршку успешном пословању јавних предузећа.

Поред часописа који се бави актуелним темама, а у складу са савременим пословањем, за јавна предузећа организујемо, вебинаре, семинаре, радионице и саветовања, као и консалтинг у нашим или вашим просторијама или онлајн, преко ZOOM платформе у интерактивном окружењу, што значи да учесници могу активно да учествују у решавању конкретних дилема и износе своја искуства.

У циљу даље успешне сарадње стојимо на располагању за ваша питања, сугестије, коментаре и идеје које могу утицати на креирање наредних издања.

Редакција