РЕЧ УРЕДНИКА

Поштовани,

Образовни информатор, едукативна кућа која преко 30 година сарађује са јавним сектором, увидео је реалне потребе јавних предузећа за едукацијом, што је резултирало нашим специјализованим часописом.

Пред вама је број 34 часописа Информатор јавних предузећа, јединог специјализованог издања на нашим просторима који препознаје специфичности пословања, организацију рада, извор и начин финансирања јавних предузећа и пружа им ослонац и подршку у правно-економском пословању.

У сталним рубрикама овог часописа, наши аутори са богатим знањем и искуством обрађују све актуелне теме из области Радних односа, Зарада, Јавних набавки, Имовинских односа, Финансија, Рачуноводства, Пореза, Статистике.

Од броја 10 часописа увели смо нову рубрику Из извештаја Државне ревизорске институције где ћемо износити одређене делове текста из извештаја државне ревизије код јавних предузећа, указивати на најчешће неправилности у раду и предлагати конкретна решења за превазилажење истих.

У часопису објављујемо и најбитнија мишљења министарстава и ставове судске праксе који могу утицати на решавања дилема и бројних спорних питања из пословања јавних предузећа.

У сталној рубрици Прописи објављујемо донете прописе између два броја, као и оне који су у скупштинској процедури и припреми.

Све наведено представља свеобухватну подршку успешном пословању јавних предузећа.

Поред часописа који се бави актуелним темама, а у складу са савременим пословањем, за јавна предузећа организујемо, вебинаре, семинаре, радионице и саветовања, као и консалтинг у нашем или вашем просторијама или онлајн, преко ZOOM платформе у интерактивном окружењу, што значи да учесници могу активно да учествују у решавању конкретних дилема и износе своја искуства.

У циљу даље успешне сарадње очекујемо ваша питања, сугестије, коментаре и идеје које могу утицати на креирање наших издања и у 2024. години.

Редакција