БИОГРАФИЈА

Петар Вујадиновић

Имовински односи

Дипломирани правник, консултант савета европе, министарства државне управе и локалне самоуправе и дугогодишњи сарадник ОИ