БИОГРАФИЈА

Др Александар Антић

Радни односи

Докторирао је 16.04.2021. године на ужој радноправној научној области. Радни однос на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу засновао је 01.10.2014. године у звању сарадника у настави.
У звање асистента на ужој радноправној научној области изабран је 01.10.2018. године, а у звање доцента 01.10.2021. године.
Од 01.10.2016. године је радно ангажован као одговорни уредник и правни саветник за област радних односа у привредном друштву „Образовни информатор“.
Радно је ангажован као правни саветник више привредних друштава.
Учествовао је као предавач на више научних скупова.
Аутор је више десетина стручних радова и великог броја научних радова и једног практикума