БИОГРАФИЈА

Регина Раделић

Финансије и рачуноводство

Регина Раделић, дипломирани економиста на Економском факултету Универзитета у Загребу. На радно место шефа рачуноводства долази у „Образовни информатор” 2001. године, где од 2010. година обавља одговоран посао Главног уредника Економске редакције. Њен предани рад је резултирао великим бројем ауторских текстова, одржаних семинара, обука, радионица и вебинара, као и практикума и приручника из области Буџетског рачуноводства, чији је идејни творац и аутор.