БИОГРАФИЈА

Зорица Кузмановић

Порези

Дипломирани економиста на Економском факултету Универзитета у Београду. Радно искуство: "Семе" Београд послове шефа планске службе а након тога и послове финансијског директора.
У Техничкој школи "Дрвоарт" је обављала послове шефа рачуноводства а након тога исте послове обавља на Факултету безбедности у Београду.У Предузеће Образовни информатор прелази да ради 2004. године где више од 15. година обавља послове саветника и уредника за област Порези. Резултат њеног рада су хиљаде страна ауторских текстова и велики број одржаних семинара, обука, радионица, вебинара, као и практикума и приручника у чијој изради је учествовала.