ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Искуство у функционисању државних предузећа указује на појаву проблема разводњавања одговорности, што је условило објективну потребу за повећањем ефикасности у доношењу власничких и пословних одлука. Сви ови проблеми у надзору над друштвима капитала, праћењу њихових учинака, као и недостатак доследног стратешког усмеравања и контроле представљају значајне фискалне ризике и превазилазиће се централизовањем власничких одговорности и надлежности у један орган. Централизацијом власничког управљања се, између осталог, очекује брже одлучивање у управљању средствима Републике Србије. С тим у вези, усвојена је Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима, који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године („Службени гласник РС“, број 36/21) и Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима, који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године („Службени гласник РС“, број 68/21).

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !