ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Упркос бројним изазовима изазваним здравственом и ратним кризама, Србија је успела да задржи привредну отпорност, али и да региструје опоравак раста, висок прилив страних директних инвестиција, солидну фискалну позицију, смањење инфлације и високе девизне резерве. Битан сегмент укупне привреде чине предузећа у државном власништву. У складу са Законом о рачуноводству, Агенција за привредне регистре је прикупила финансијске извештаје за 2023. годину и исправне извештаје објавила. У наставку приказ 19 највећих државних предузећа, чији су пословни приходи већи од 1 млрд. динара и чији су финансијски извештаји објављени, затим 7 предузећа, чији су пословни приходи мањи од 1 млрд. динара и, коначно, упоредни приказ нето резултата за 2022. и 2023. годину наведених субјеката.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !