ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Законом су дефинисани субјекти система енергетског менаџмента, и то: Влада РС, обвезници система енергетски менаџери и енергетски саветници. Обвезници система могу да постану и јавна предузећа, и то: - уколико имају претежну делатност у производном сектору и ако имају годишњу потрошњу енергије већу од количине коју пропише Влада и - уколико им је претежна делатност у сектору трговине и услуга, ако имају годишњу потрошњу енергије већу од количине коју пропише Влада…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !