ИМОВИНСКИ ОДНОСИ


Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о допунама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гл. РС”, број 62/2023). Изменама постојећих законских решења отклањају проблеми за поједине групе грађана чиме ће се омогућити прикључење на електричну енергију и комуналну инфра-структуру, имајући у виду да употреба струје, воде, грејања и канализације, представљају нека од најважнијих, основних права сваког човека, те да, поред тога, имају и хумани карактер.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !