Држава даје 200 милиона динара за отпис дуга Србија Воза

Држава даје 200 милиона динара за отпис дуга Србија Воза
Акционарском друштву за железнички превоз путаника Србија Воз додељено је 200 милиона динара субвенција из државног буџета, наводи се у решењу Комисије за контролу државне помоћи.

Држава је, уместо Србија Воза, намирила дуг овог предузећа према акционарском друштву "Инфрастурктура железнице Србије" по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, као и за приступ услужним објектима и за додатне и пратеће услуге.

Као разлог због чега предузеће Србија Воз није само отплатило дуг наводи се утицај коју је пандемија имала на смањење њихових прихода.

Циљ додељивања субвеније је "успостављање финансијске стабилности пословања Србија Воз а.д. која је је дестаблизована у пословању насталих услед избијања епидемије".

Међутим, и пре пандемије пословни приходи "Србија Воза" опадали су и то знатно брже. Пад прихода бележе још од 2016. године када су они износили 7,3 милијарди, да би затим сваке године били све мањи: 2017. године -6,8 милијарди, 2018. - 5,8 милијарди, 2019. - 5,55 милијарди и 2020. - 5,3 милијарде.

Србија Воз цео овај период послује у губитку, а 2020. нето губитак је износио 1,05 милијарди динара, што је мање него 2019. године када је био 2,6 милијарди динара.