Цена гаса и струје за домаћинства непромењена

Цена гаса и струје за домаћинства непромењена
Постигнут је договор између Републике Србије и Руске Федерације о цени и испоруци гаса који је веома важан за енергетску стабилност и безбедност наше земље, као и за привредни раст. Цене за домаћинства остају непромењене, а за привреду да остаје конкурентна, те се може очекивати њен даљи раст, што ће допринети новим инвестицијама, јер ће поспешити гасификацију. Србија ће радити на проширењу капацитета подземног складишта Банатски двор, али и да ће градити ново складиште гаса.