Усвојен буџет Републике Србије за 2022. годину

Усвојен буџет Републике Србије за 2022. годину
Влада Републике Србије усвојила је на седници Предлог закона о буџету за 2022. годину, који предвиђа укупне буџетске приходе и примања у износу од 1.516,8 милијарди динара, при чему је овај документ превасходно развојног карактера.
У структури укупних прихода порески приходи износе 1.317,9 милијарди динара или 86,9 одсто, док непорески приходи износе 175,7 милијарди динара или 11,6 одсто укупних прихода буџета Републике Србије. Остатак чине донације у износу од 23,4 милијарде динара, што чини 1,5 одсто укупних прихода.
Предлогом буџета предвиђени су укупни расходи и издаци у износу од 1.717 милијарди динара. Пројектовани дефицит опште државе у 2022. години износи три одсто, при чему ће јавни дуг на централном нивоу власти на крају 2022. године бити до 55,5 одсто.
Буџетом је предвиђено повећање пензија и плата у јавном сектору. Пензије ће, по примењеној швајцарској формули бити веће за 5,5 процената, а сви пензионери ће почетком следеће године добити и додатних 20.000 динара.
Када је реч о повећању плата, предвиђена су повећања плата запослених у јавном сектору од седам процената, док ће зараде за запослене у војсци, здравству и социјалним службама порасти осам одсто.
Такође, од 1. јануара се очекује повећање минималне зараде за 9,4 одсто, па ће минималац по први пут прећи 35.000 динара (35.012 динара).
Планирано је и повећање неопорезивог дела бруто зараде са 18.300 динара на 19.300, уз истовремено смањење стопе доприноса ПИО на терет послодавца за 0,5 одсто.
Буџетом је за капиталне инвестиције на нивоу опште државе предвиђено 486 милијарди динара, што је 7,3 одсто БДП-а.