3. Представници ЈВП “Србијаводе” на семинару „Управљање ризиком од катастрофа - изазови и перспективе“

3.	Представници ЈВП “Србијаводе” на семинару „Управљање ризиком од катастрофа - изазови и перспективе“
Годишњи семинар „Управљање ризиком од катастрофа- изазови и перспективе“ одржава се у организацији Развојно Иновационог Система у сарадњи са Факултетом безбедности Универзитета у Београду, а под покровитељством општине Уб.
Циљ дводневног семинара је размена знања и искуства, како би одговор на изазове, ризике и претње од катастрофа био правовремен и ефикасан. Истакнути су бенефити дигитализације у циљу бржег приступа и тока информација, смањења трошкова и могућности људске грешке, као и правовременог одлучивања које је и кључно у управљању ризиком од катастрофа.