Прелазни рок за прилагођавање систему еФактура до краја априла

Прелазни рок за прилагођавање систему еФактура до краја априла
Из Министарства финансија је најављено да ће привреди и јавном сектору, због потреба прилагођавања новом систему електронских фактура, бити дат прелазни рок до краја априла наредне године. Најављене су и измене Закона о електронском фактурисању до краја године и биће дат додатни период да се корисници усагласе са новим законом и заврше све информационе припреме. Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора, примењиваће се од 1. јула 2022. године, a обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора, како је објаснио, наступиће од 1. јануара 2023. године.