Одржана је конференција „Улога и значај надзорних одбора локалних јавних предузећа

Одржана је конференција „Улога и значај надзорних одбора локалних јавних предузећа
Одржана је конференција „Улога и значај надзорних одбора локалних јавних предузећа“, у оквиру пројекта Реформе локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2). Посебан акценат дат је значају новог начина надзора над радом локалних јавних предузећа, реч је о новом информационом систему, који је Министарство привреде партнерски развило са Владом Швајцарске кроз пројекат РЕЛОФ2. Ово софтверско решење ће први пут омогућити органима управљања у локалним јавним предузећима да користећи једнообразне податке анализирају пословање и спровођење програма пословања и на основу тих анализа доносе правовремене и адекватне одлуке.