Извештај Агенције за привредне регистре

Извештај Агенције за привредне регистре
Најпрофитабилнија и највећа економска целина у 2020. години у Србији била је „Електропривреда Србије“, показао је годишњи извештај Агенције за привредне регистре о пословању економских целина у привреди.
ЕПС група водећа је у Србији према вредности основних финансијских перформанси, при чему је остварила 7,2 одсто пословних прихода економских целина и 6,3 одсто нето добитка, док је учешће у пословној имовини и капиталу 17,3 одсто, односно 22,5 одсто.