Нови рок за прилагођавање систему е-фактура

Нови рок за прилагођавање систему е-фактура
Министар финансија у Влади Републике Србије најавио је да ће привреди и јавном сектору, због потреба прилагођавања новом систему електронских фактура, бити дат прелазни рок до краја априла наредне године.
Најављено је да ће до краја године бити измењен Закон о електронском фактурисању и дат прелазни рок до краја априла да се корисници адаптирају и оспособе да издају и примају електронске фактуре.
Истакнуто је да су остали рокови наведени у закону реални и да ће наставити да важе и након законских измена.
Дакле, прво наступа обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуре и да издаје електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, и то ће се примењивати од 1. маја 2022. године, уместо од 1. јануара, баш као и обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора.
Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора, примењиваће се од 1. јула 2022. године, као што је и било планирано. Такође, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године.