Из скупштинске процедуре повучен Закон о експропријацији

Из скупштинске процедуре повучен Закон о експропријацији
Влада Републике Србије је на седници донела одлуку да из скупштинске процедуре повуче Закон о експропријацији. Влада Републике Србије направиће анализу да ли су измене и допуне Закона о експропријацији неопходне и у ком обиму, и само уколико се констатује да је закон нужно променити, учиниће то уз широку јавну дебату у коју ће бити укључена стручна јавност, струковна удружења, представници привреде и цивилно друштво.
На истој седници Влада је предложила Народној скупштини измене и допуне Закона о референдуму и народној иницијативи, у члановима 7, 20, 43 и 44. Поменути чланови односе се на оверу потписа, представнике овлашћеног предлагача у органу за спровођење референдума и на рок за поновно расписивање референдума. У предлогу Владе укида се такса за оверу потписа и јасно се омогућава да представници овлашћених предлагача буду део органа за спровођење референдума. Према предлогу неће бити могуће расписати референдум о истом питању у року краћем од четири године. Такође, Народна скупштина Републике Србије у року од четири године неће моћи да донесе одлуку другачију од оне која је потврђена на референдуму.
Влада Републике Србије се извињава грађанима, Народној скупштини Републике Србије и председнику Републике Србије због тога што је радна верзија саопштења, током припреме за седницу Владе, услед техничке грешке, послата свим медијима, пре него што је седница Владе уопште и одржана.