Влада усвојила Предлог закона о тржишту капитала

Влада усвојила Предлог закона о тржишту капитала
Влада Републике Србије усвојила је на седници Предлог закона о тржишту капитала у циљу постизања веће транспарентности и одговорности у пословању, креирању и развоју финансијских института који се нуде на тржишту капитала, а самим тим и стварању атрактивнијег тржишта, како за домаће, тако и за стране инвеститоре.
Диверзификацијом и повећањем транспарентности и квалитета финансијских инструмената вратиће се поверење инвеститора, а последично и позитиван утицај на повећање броја учесника на домаћем тржишту и на одржив економски раст.
Доношењем новог закона о тржишту капитала ускладиће се домаћи правни и институционални оквир са правним тековинама Европске уније и обезбедити већи степен заштите инвеститора и правне сигурности.
На изради одредби овог закона, Министарство финансија сарађивало је са релевантним институцијама узимајући у обзир потребе привреде, како би Србија развила конкурентно, високо ефикасно, транспарентно и продуктивно тржиште капитала са широким спректром финансијских инструмената и услуга, а које може да се пореди са водећим регионалним и европским финансијским тржиштима.
Влада је усвојила измене и допуне Предлога закона о електронском фактурисању којим је привреди и јавном сектору омогућено да због прилагођавања новом систему електронских фактура, прелазни рок буде до краја априла наредне године.
Од 1. маја 2022. године субјекти у јавном сектору имаће обавезу да примају, чувају и издају електронску фактуру другом субјекту јавног сектора, док ће субјекти у приватном сектору имати обавезу да издају електронску фактуру субјекту јавног сектора.
Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од стране субјекта приватног сектора, примењиваће се од 1. јула 2022. године, као што је и било планирано.
Обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године. То су уједно и датуми од када се примењује и обавеза да се електронски евидентира обрачун пореза на додату вредност.