Србија награђена на Глобалном самиту Партнерства за отворену управу

Србија награђена на Глобалном самиту Партнерства за отворену управу
У оквиру иницијативе Партнерство за отворену управу Србија је освојила друго место у избору за најутицајније обавезе из националних акционих планова креираних у оквиру учешћа у овој иницијативи.
У конкуренцији држава– учесница из Европе у Партнерству, Република Србија награђена је за Поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР, обавезу садржану у Акционом плану за период 2018-2020. године, за чије је спровођење био задужен Републички секретаријат за јавне политике.
Процес избора за најутицајније обавезе покренут је у оквиру обележавања десетогодишњице Партнерства за отворену управу, са циљем да се изаберу и награде обавезе које су видљиво побољшале животе људи или квалитет демократије у сваком од четири региона Партнерства за отворену управу.