Одлукa о расподели средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе

Одлукa о расподели средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе
Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је Одлуку о расподели средстава („Сл. гл. РС“, бр. 119/21 од 10. децембра 2021. године) којом је подржан укупно 21 пројекат.
Министарство је упутило 5. новембра 2021. године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће бити финансирани средствима која су обезбеђена у оквиру буџета Републике Србије у износу од 140.000.000 динара.
На јавни позив Министарства пријављено је укупно 123 пројекта.
Јединице локалне самоуправе узеле су учешће по расписаном јавном позиву кроз подношење пријава за реализацију приоритетних пројеката.