Министарство привреде издало саопштење за јавност

Министарство привреде издало саопштење за јавност
На предлог Министарства привреде усвојен је закључак којим се препоручује ЈП ЕПС да са купцима електричне енергије на комерцијалном тржишту, уговоре о снабдевању електричном енергијом за снабдевање закључује по јединственој цени од 75 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања до 30. јуна 2022. године.
Поред тога усвојен је закључак у вези с резервним снабдевањем којим је препоручено ЈП ЕПС да крајњим купцима електричне енергије који немају право на гарантовано снабдевање, да резервно снабдевање након 1. јануара 2022. године обавља по цени од 97,50 EUR/MWh, без ПДВ.
Такође, усвојен је и закључак који се односи на Одбрамбену индустрију Србије.
Препоручено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд да купцима електричне енергије - правним лицима која су носиоци одбрамбених технологија и чланови групације Одбрамбена индустрија Србије понуди закључење уговора о снабдевању по јединственој цени електричне енергије од 68 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.
Препоручено је Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд да купцима електричне енергије - правним лицима која су носиоци базичних технологија и чланови групације Одбрамбена индустрија Србије понуди закључење уговора о снабдевању по јединственој цени електричне енергије од 68 евра/MWh без ПДВ за период снабдевања од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.