Успостављање стратешке сарадње између Канцеларије за ИТ и еУправу и Поште Србије на пољу дигитализације

Успостављање стратешке сарадње између Канцеларије за ИТ и еУправу и Поште Србије на пољу дигитализације
Представници Канцеларије за ИТ и еУправу и ЈП „Пошта Србије”, потписали су споразум о коришћењу услуга Државног дата центра у Београду од стране ЈП „Пошта Србије” .
Канцеларија за ИТ и еУправу и ЈП „Пошта Србије” већ сарађују на неколико значајних пројеката који доприносе правовременом информисању грађана и привреде, као и подстицању грађана да користе услуге електронске управе.
Пошта Србије, партнерски са Канцеларијом за ИТ и еУправу, развија електронску управу у поштама широм Србије. Грађанима се на овај начин омогућава да добију информацију и помоћ како би се пријавили за услугу еГрађани и добили свој електронски идентитет. Успостављање електронског идентитета је неопходно ради коришћења услуга електронске управе на Порталу еУправе и другим државним порталима.
Инфраструктура Поште Србије је током пандемије корона вируса, омогућила правовремено достављање информација и осталих услуга у борби против Covid-19.
Један од доказа у досадашњој успешној сарадњи је да је на шалтерима пошта до сада издато преко 500.000 дигиталних зелених сертификата грађанима. Грађани зелене сертификате користе у Србији и у ЕУ (компатибилни сертификати). Затим, постављена је оптичка инфраструктура која повезује све јавне институције у Београду и реализована је у сарадњи са Поштом Србије, а представља кичму дигитализације јавне управе.
Почетак коришћења услуга Државног дата центра од стране Поште Србије је пословни потез од значаја за ово јавно предузеће и убрзање процеса дигитализације у пошти, а све у корист грађана Србије.