Информације и упутства за састављање и достављање финансијских извештаја према новим прописима

Информације и упутства за састављање и достављање финансијских извештаја према новим прописима
На интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР) доступне су све информације и упутства за састављање и достављање финансијских извештаја према новим прописима.
На интернет страници АПР-а, на страни Регистри- Регистар финансијских извештаја објављене су информације и упутства који се односе на састављање и достављање финансијских извештаја за 2021. годину.
Oбјављене су све врсте захтева путем којих се могу доставити финансијски извештаји, односно документација прописана чланом 45. Закона. Такође, доступне су и информације у вези законских рокова за њихово достављање, као и износи промењених накнада за обраду и објављивање захтева.