Нова опрема за управљање отпадом у седам локалних самоуправа

Нова опрема за управљање отпадом у седам локалних самоуправа
Граду Суботица и општинама Бачка Топола, Мали Иђош, Чока, Кањижа, Сента и Нови Кнежевац додељено је 25 возила, 17 аутосмећара и осам аутоподизача контејнера, што ће унапредити управљање отпадом на њиховим територијама.
Опрему је обезбедило Министарство заштите животне средине, у склопу пројекта изградње регионалног центра за управљање отпадом Суботица, реализованом уз подршку Европске уније.
Министарство ће ускоро расписати и конкурс за уклањање дивљих депонија и сметлишта широм Србије. Све локалне самоуправе би требало да кандидују пројекте и искористе подршку државе, као што су то чинили и претходне године и тако унапредили квалитет живота у њиховим срединама.