Велики конкурс ЈП Пошта Србије „100 успешних пословних жена“

Велики конкурс ЈП Пошта Србије „100 успешних пословних жена“
ЈП Пошта Србије објавило је конкурс „100 успешних пословних жена“ којим позива даме, предузетнице или осниваче и законске заступнике малих предузећа, да се пријаве на конкурс који траје oд 8. марта до 8. априла 2022. године.
Детаљније о конкурсу прочитајте https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=marketinske-usluge/konkurs/zene-preduzetnice.