ЈКП „Зеленило-Београд

ЈКП „Зеленило-Београд
Становници Звездаре добијају нови кутак за игру, рекреацију и уживање
ЈКП „Зеленило-Београд“ је започело радове на санацији међублоковске зелене површине која се налази између улица Петраркина, Грге Јанкеса и Миријевски венац на општини Звездара.
На предметној површини од 3.515,80 м² планирано је формирање дечијег игралишта за млађу и старију децу са седам реквизита (љуљашка са два седишта са затвореним седиштем, љуљашка са два седишта са отвореним седиштем, пењалица „Игло“, вртешка, клацкалица и две њихалице). Сви реквизити биће постављени на гумену подлогу у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта.
Од спортских садржаја планирана је изградња терена за баскет где ће, иза коша, на делу травњака ка улици бити постављена метална заштитна ограда.