Јавна предузећа до 15. септембра морају да доставе план уштеда

Јавна предузећа до 15. септембра морају да доставе план уштеда
Министарство рударства и енергетике упутило је писмо јавним предузећима да направе планове штедње и смањења губитака, а ЈП ЕПС да уз рачуне за утрошену енергију грађанима достави могућности за смањење потрошње електричне и топлотне енергије, као и да ЕПС достави план стимулисања штедње кроз одређене попусте за грађане.
Јавним предузећима се препоручује да припреме краткорочан план штедње енергије, у висини од најмање 15 одсто од сопствене потрошње у односу на последњи трогодишњи просек за текући месец.
Неопходна је и припрема плана прилагођавања потрошње и производње енергије који ће обухватити период од октобра 2022. до марта 2023. године уз достављање Министарству рударства и енергетике до 15. септембра.
План треба да обухвати, по месецима, све организационе, информативне, техничке и могуће инвестиционе мере, рокове за њихову имплементацију, као и планиране уштеде енергије по свакој од мера, са нагласком на уштеди топлотне и електричне енергије.
Месечни извештаји о реализацији слаће се Министарству најкасније до 15-ог у месецу.