„ПОШТА СРБИЈЕ”

„ПОШТА СРБИЈЕ”
22.12.2022.

Представљени прелиминарни годишњи резултати Поште

На данашњем проширеном колегијуму Предузећа, на комe су присуствовали извршни директори и директори функција, директори свих организационих целина Предузећа из целе Србије и управници пошта првог реда, Зоран Ђорђевић, в.д. директора Поште Србије, представио је прелиминарне пословне резултате за 2022. годину, посебно издвојио најуспешније пројекте и најавио најважније планове за наредну годину.

https://www.posta.rs/cir/info/vest-detaljnije.aspx?ID=125