Одржан састанак Радне групе за израду Стратегије заштите животне средине

Одржан састанак Радне групе за израду Стратегије заштите животне средине
Први састанак Радне групе за израду Стратегије заштите животне средине - Зелена агенда за Србију отворила је државна секретарка Министарства заштите животне средине Сандра Докић.
Радну групу чини више од 120 представника релевантних институција, универзитетских професора, као и представника невладиног сектора.
Стратегија заштите животне средине је кровни документ, који обухвата све мере у очувању и заштити животне средине. Стратегија ће бити припремљена уз подршку ИПА пројекта "ЕУ за Зелену агенду у Србији", који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА) и Европском инвестиционом банком.