БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Стање система
Сви топлотни извори „Београдских електрана” (осам топлана и пет котларница) испоручују топлотну енергију за припрему потрошне топле воде.
Појединачне кварове у зградама и становима који се односе на потрошну топлу воду, као и цурење воде из инсталација, потрошачи могу да пријаве позивом на број телефона Сервисног центра Града Београда 11-0-11.