Заокружено финансирање првог ЕПС-овог ветропарка

Заокружено финансирање првог ЕПС-овог ветропарка
У Влади Србије потписан је споразум којим је заокружено финансирање пројекта изградње ветропарка „Костолац” капацитета 66 MW.
Вредност пројекта BE „Костолац“ је 144 милиона евра.
Ветропарк „Костолац“ први је пилот пројекат „Електропривреде Србије“ у области производње електричне енергије из снаге ветра. Његових 20 ветротурбина биће довољно да зеленом енергијом снабдева око 30.000 домаћинстава, а налазиће се на месту исцрпљених површинских копова и одлагалишта термоелектрана и копова „Костолац”.

https://www.eps.rs/cir/vesti/Pages/kostolac-sporazum.aspx